Archív

ISIC klasik (od 6 rokov) – nový nečipový preukaz
(+3 € doručenie kuriérom)

13,00 (bez DPH: 13,00€)

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta/žiaka denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

Preukaz platí 12 mesiacov odo dňa objednania preukazu. Preukaz objednaný dňa 3.1.2024 je platný do dňa 2.1.2025. Tento preukaz si môžete zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického roka, pričom v deň zakúpenia preukazu musí byť žiadateľ o preukaz študentom/žiakom denného štúdia na VŠ/SŠ/ZŠ – nie je postačujúce potvrdenie o prijatí, je potrebné sa preukázať potvrdením o zápise/štúdiu.

Nezabudnite si pripraviť fotografiu rozmerov 26×32 mm a po doručení preukazu si ju nalepte na preukaz do poľa na to určeného. Na preukaz bez fotografie nemusia byť zľavy poskytnuté.

Preukaz ISIC klasik neobsahuje bezkontaktný čip, preto ho NIE JE možné použiť ako čipovú kartu v rámci dochádzky alebo stravovania na škole, ani ako elektronickú peňaženku v doprave. Na základe platného vizuálu ISIC poskytujú dopravcovia zľavy na jednorazové cestovné lístky podľa ich platnej tarify.

Viac informácií o preukaze aj zľavách ISIC nájdete na www.isic.sk.

Overenie platnosti preukazu
Vyplňte priezvisko
Vyplňte celé číslo preukazu vrátane začiatočného a koncového písmena
Osobné údaje držiteľa preukazu
Vyplňte meno (bez titulov)
Vyplňte priezvisko (bez titulov)
Vyberte dátum narodenia
Vyplňte RČ
Adresa držiteľa preukazu
Vyplňte ulicu a číslo domu
Vyplňte mesto
Vyplňte PSČ vo formáte XXXXX
Škola
Vyberte mesto
Vyberte školu
This field can't be Empty
Vyplňte názov školy
Vyplňte ulicu
Vyplňte mesto
This field can't be Empty
Doplňujúce informácie o držiteľovi preukazu
Pokiaľ objednávate preukaz pre osobu mladšiu ako 16 rokov, uveďte telefónne číslo a emailovú adresu rodiča.
Vyplňte email
Vyplňte email
Vyplňte mobilné číslo vo formáte 004219XXXXXXXX
Musíte zaškrtnúť
Musíte zaškrtnúť
Kategórie: ,
keyboard_arrow_up