Archív

Známka ITIC 12/2022
(+3 € doručenie kuriérom)

10,00 (bez DPH: 10,00€)

Prolongačnou známkou ITIC 12/2022 si predĺžite platnosť svojho preukazu učiteľa ITIC vydaného základnou/strednou/vysokou školou, na ktorej ste zamestnaný, do 31.12.2022. S platným preukazom ITIC môžete využívať tisíce zliav na Slovensku aj vo svete.

O známku môže požiadať učiteľ s úväzkom minimálne 18 hodín týždenne. Úplné znenie podmienok TU.

Viac informácií o preukaze aj zľavách ITIC nájdete na www.itic.sk.

Známku je možné zakúpiť len na Preukaz učiteľa ITIC vydaný na základnej/strednej/vysokej škole. V prípade, že vlastníte preukaz ITIC klasik (bez čipu), tento nie je možné predĺžiť známkou – platnosť si obnovíte zakúpením nového preukazu ITIC klasik TU.

Údaje na Vašom preukaze
Vyplňte priezvisko
Vyplňte celé číslo preukazu vrátane začiatočného písmena T a koncového písmena
Osobné údaje držiteľa preukazu
This field can't be Empty
Vyplňte meno
Vyplňte priezvisko
Vyberte dátum narodenia
Predná strana preukazu
Nahrajte fotografiu
Škola
Vyberte školu
Adresa držiteľa preukazu
Vyplňte ulicu a číslo domu
Vyplňte mesto
Vyplňte PSČ vo formáte XXXXX
Doplňujúce informácie o držiteľovi preukazu
Vyplňte email
Vyplňte email
Vyplňte mobilné číslo vo formáte 004219XXXXXXXX
Musíte zaškrtnúť
Musíte zaškrtnúť
Kategórie:
Menu